Darmowa dostawa od 150zł

Nasza firma otrzymała dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych – projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Tytuł naszego grantu: „Wejście Medila na rynek brytyjski i amerykański z kosmetykami Lavress dzięki dostosowaniu wzornictwa”.

Cel projektu: rozpoczęcie działalności eksportowej firmy MEDILA oraz nadanie opakowaniu produktu firmy odpowiedniego dla rynków docelowych wzornictwa z zachowaniem stosowanych zasad, estetyki i trendów typowych dla krajów docelowych oraz wymagań tamtejszych odbiorców. 

Okres realizacji: 01.12.2022-30.06.2023. 

Kwota przyznanego grantu: 264 350,00 zł, kwota wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia: 311 000,00 zł.

Zaplanowane działania pozwolą na dostosowanie wzornictwa tak, aby produkt cieszył się jak największą popularnością wśród odbiorców na rynku brytyjskim i amerykańskim.

Scroll to Top